Παγκράτιο (mu_pankratov) wrote,
Παγκράτιο
mu_pankratov

Categories:

"Крещенские" плещевания...

На всякий случай напоминаю, что нет традиции в Церкви, устраивать купания на праздник Богоявления (Крещения Господне). Само собой нет и такого Чина, если кто то творит безчинства, то не стоит за ними повторять. Если охота для здоровья окунуться в прорубь, так енто токмо приветствуется! Токмо неувязывайте енто с Церковью.

Еще в стародавние времена, Церковь соборно об ентом указывала.

Решения ВЛАДИМИРСКОГО СОБОРА 1274г.
”О кресте, иже на земли и на леду пишют. Никтоже да не пишет на земли креста и на леду, егда воду крестят, да не оукаряемо боудет победное оружье наше. По крещении бо попирают ногами человеци, кони и весь скот и псы, потом и порты мыют и польют и сквернами. Не тем бо крестом освящаеться вода, доспеным на леду, нъ держимым священьничьскими руками.

И неции глаголют, яко освятил есмь крест трижды и четырежды. И крестов много связавшее, вода крестити, и до осми дней в перенос носити, и потом разрешати кресты, – что сего несмысльства горее? Чьтуще и не разоумеем: да мы сотонины съблазны и многыми грехы связани, ищем крестом резрешитися. Крест бо освятился есть кровью Христовою и освящает вся – люди и водоу, а креста – никтоже: тъ како мы крест освящаем, вяжем и раздрешаем? Отселе не буди тако; аще ли, то проклинати повелеваем. ”


Основаны они на Правиле 73, Шестого Вселенскаго Собора, Трулльскаго.

Позже, в середине XVI века царь Иоанн Грозный указывал отцам Стоглавого собора, что «в русалье о Иване дни, и в навечерие Рождества Христова и Крещения, сходятся мужи и жены и девицы, на нощное плещевание и безчинный говор, на бесовские песни и плясания, и на Богомерзкия дела, и бывает отроком осквернение и девкам растление…».

В ответ на это собор постановил, что

...православным християном не подобает тако творити, но Божестенные праздники и святых, почитати и праздновати во славу Божию (гл. 41 вопрос 24).


Tags: Крест, Праздник, Церковь, Чин, старообрядцы
Subscribe

 • Post a new comment

  Error

  default userpic

  Your reply will be screened

  Your IP address will be recorded 

  When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
  You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
 • 5 comments