Παγκράτιο (mu_pankratov) wrote,
Παγκράτιο
mu_pankratov

Category:

Псалом 50, покаянный .ПСАЛОМ 50 (покаянный):
Помилуй мя, Боже, по велицей милости Твоей. И по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое. Наипаче омыи мя от беззакония моего и от греха моего очисти мя. Яко беззаконие мое аз знаю и грех мой предо мною есть выну. Тебе единому согреших и лукавое пред Тобою сотворих. Яко да оправдишися в словесех Своих и победиши внегда судити. Се бо в беззакониях зачат есмь и во гресех роди мя мати моя. Се бо истину возлюбил еси; безвестная и тайная премудрости Твоея явил ми еси. Окропиши мя иссопом и очищуся. Омыеши мя и паче снега убелюся. Слуху моему даси радость и веселие: возрадуются кости смиренныя. Отврати лице Твое от грех моих и вся беззакония моя очисти. Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей. Не отверзи мене от Лица Твоего, и Духа Твоего Святаго не отыми от мене. Воздаждь ми радость спасения Твоего и духом владычным утверди мя. Научу беззаконныя путем Твоим и нечестивии к Тебе обратятся. Избави мя от кровий, Боже, Боже спасения моего; возрадуется язык мой правде Твоей. Господи, устне мои отверзеши, и уста моя возвестят хвалу Твою. Яко аще бы восхотел жертвы, дал бых убо; всесожжения не благоволиши. Жертва Богу — дух сокрушен: сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона; и да созиждутся стены Иеросалимския. Тогда благоволиши жертву правды, возношение и всесожигаемая. Тогда возложат на олтарь Твой тельца.
Tags: Псалтырь, РПСЦ, Церковь, старообрядцы
Subscribe

 • Тарский бунт

  Ну что ж друзья, про восстание Булавина и атамана Некрасова многие слышали, вот вам немного информации о бунте тех же петровских времен в г.Тара…

 • Картинка дня.

  Тут енто самое...к одному делу готовлюсь...дай думаю и классику почитаю! Кхе, кхе... ну и вы уж грешники почитайте маленько... "Малаксу тово знаешь…

 • Картинка дня.

  « И даст море мертвецы своя, и земля мертвецы своя, и смерть мертвецы своя, и ад мертвецы своя. И суд прияша каждо по делам своим... ». Фрагмент…

 • Post a new comment

  Error

  default userpic

  Your reply will be screened

  Your IP address will be recorded 

  When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
  You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
 • 3 comments