Παγκράτιο (mu_pankratov) wrote,
Παγκράτιο
mu_pankratov

Categories:

27 апреля 1682, сожжение прот. Аввакума.

В преддверии даты сожжения протопопа Аввакума с пустозёрскими мучениками-Лазарем, Епифанием и Никифором, произошло ето 14 апреля 7190 г. (по старому стилю), или 27 апреля 1682 г.по нынешнему(григориянско-еретическому) календарю. Хочу вам песню поставить. Дюже хорошо поют.Маленький отрывочек из "Жития":
Чюдо, как то в познание не хотят приити: огнем, да кнутом, да висилицею хотят веру утвердить! Которые-то апостоли научили так? - не знаю. Мой Христос не приказал нашим апостолом так учить, еже бы огнем, да кнутом, да висилицею в веру приводить. Но господем реченно ко апостолам сице: «Шедше в мир весь, проповедите Евангелие всей твари. Иже веру имет и крестится, спасен будет, а иже не имет веры, осужден будет». Смотри, слышателю, волею зовет Христос, а не приказал апостолом непокоряющихся огнем жечь и на висилицах вешать. Татарской бог Магмет написал во своих книгах сице: «Непокараящихся нашему преданию и закону повелеваем главы их мечем подклонити». А наш Христос ученикам своим никогда так не повелел. И те учители явны яко шиши антихристовы, которые, приводя в веру, губят и смерти предают; по вере своей и дела творят таковы же. Писано во Евангелии: «Не может древо добро плод зол творити, ниже древо зло плод добр творити, от плода бо всяко древо познано бывает».
http://old-ru.ru/08-7e.html
Tags: Аввакум, история, музыка, старообрядцы
Subscribe

 • Картинка дня.

  Тут енто самое...к одному делу готовлюсь...дай думаю и классику почитаю! Кхе, кхе... ну и вы уж грешники почитайте маленько... "Малаксу тово знаешь…

 • Картинка дня.

  « И даст море мертвецы своя, и земля мертвецы своя, и смерть мертвецы своя, и ад мертвецы своя. И суд прияша каждо по делам своим... ». Фрагмент…

 • Убийство в Каннах. Савва Морозов.

 • Post a new comment

  Error

  default userpic

  Your reply will be screened

  Your IP address will be recorded 

  When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
  You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
 • 1 comment