Παγκράτιο (mu_pankratov) wrote,
Παγκράτιο
mu_pankratov

Category:

Лубок. Про блудный грех.В основе композиции - печатные иллюстрации к "Притче о девице умершей в блудном грехе без покаяния" из популярной в XVIII-первой половине XIX века книги духовных повестей "Великое зерцало". Вверху надпись: "Прича Iзерцала страшна велми ужасна. Внизу на белом поле надпись: НЕКАЯ ДЕВИЦА ТАИЛА НАИСПОВЕДИ ОТЦУ СВОЕМУ ДУХОВНОМУ СМЕРТНЫЙ ГРЕХЪ БЛУДНЫ ИВТОМ ГРеХb УМРЕ ОТЕЦЪ ЕЯ ДУХОВНЫ НАЧА МОЛИТИСЯ О НЕЙ Богу i внезапу увидевъ ея на огненномъ змiю седащу наочахъ ея велiкiя жабы во ушахъ стрелы огненныи iзоустъ ея огнь велики засосцы ея сосутъ змiи руцы ея пси адъцки грызутъ iвопроси ея отцъ духовны кто еси ты повеждьми онаже рече ему азъ проклятая дщерь твоя духовная видиши отче жабы наочахъ моихъ забестудны взоръ мои стрbлы во ушахъ моихъ за слушенiе песенъ бесовскихъ огнь изоустъ моихъ зацелованiе любодеевъ анасимъ змiю сижу тоесть смертны грехъ блудны мои тебе таила наисповеди потомъ невидима бысть отецъ же ея духовны ужасенъ бысть iповеда всемъ сие ужасное видение".
Tags: история, лубок, старообрядцы
Subscribe

 • Тарский бунт

  Ну что ж друзья, про восстание Булавина и атамана Некрасова многие слышали, вот вам немного информации о бунте тех же петровских времен в г.Тара…

 • Картинка дня.

  Тут енто самое...к одному делу готовлюсь...дай думаю и классику почитаю! Кхе, кхе... ну и вы уж грешники почитайте маленько... "Малаксу тово знаешь…

 • Дружба Никона со Змеем.

  Вот друзья вам книжныя миниатюры из "Собрание рукописных книг Е.Е.Егорова". Про етого феодосеевского начетчика и коллекционера писал-…

 • Post a new comment

  Error

  default userpic

  Your reply will be screened

  Your IP address will be recorded 

  When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
  You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
 • 0 comments